Genel Detay Raporları

Genel Detay Raporları Gruplama Raporları gibi sonuç üretmekle beraber her bir rapor sonuç satırında detay bilgilere erişilebilir. Örnek: Oturum sayısına göre en çok bloklanmış web sayfaları.

Genel Detay raporların çıktısı aşağıdaki gibidir. "Histogram" ve "Pasta Grafik" sekmelerine tıklayarak rapor çıktısının grafiğini değiştirebilirsiniz. Rapor sonuç satırının sol bölümünde bulunana artı butonuna basarak satır detaylarına inebilirsiniz.


Responsive image
SonLogger Genel Detay Raporları